Month: September 2007

Hamlet

Såg Hamlet på Kronborgs slott. Det är otroligt med en text som innehåller så mycket och hur mycket man faktisk känner igen. Jag fastnade iallafall särskilt för svaret från Hamlet på frågan om vad han läser: ord, ord, ord. Så känns det ibland…
slott

Affischering

Affisch

Affisch

Senare i höst kommer vi att ge kursen med det snajsiga namnet “Kvalificerad webbhantering” ;-). Jag var ute och satte upp affischer tidigare idag eftersom vi vill locka fler studenter till kursen.

Vad är en blogg?

När jag kom hem från Lund idag satte jag mig i köket för att äta och bläddra igenom dagens post. I två helt olika tidningar som jag fick tag i under den stunden nämndes bloggar. I den ena är bloggen något som uppmärksammas som maktfaktor och hur “den kan bidra till att rädda världen”*. I den andra glassigare tidskriften är modebloggen ett irritationsmoment som innebär att mängder av okunniga människor bloggar och skriver om mode trots att de är glada amatörer och “inget vet om journalistik och därför saknar koll på begrepp som “nyhetsvärde” och “läsvärde”**. Just nu när jag skriver detta hör jag hur en journalist på radion diskuterar porr på nätet och talar med en tjej som har en blogg för att skriva om hur det är att vara sexsäljare. Bloggen poppar ständigt upp. Vad är det med bloggen som gör den så tilltalande eller iallafall omtalad? Vad är en blogg? Är det en maktfaktor eller bara medskapare till mer information som ingen vill läsa? Är den till för individen och identitetsskapande eller för kollektivet och samhörighetsskapande?

Nästa mediamodebegrepp är wiki. På radion imorse tog de upp problemen med hur de politiska beskrivningarna i wikipedia redigeras i samband med presidentkampanjen i USA. När jag sedan gick vidare till nästa tidskrift*** vid köksbordet ikväll var där en kort artikel om vad en wiki är och om en undersökning om varför folk ägnar sig åt att “wika”. I undersökningen framkommer det att främsta anledningen är att “vara med och skapa något som alla kan vara del av”…jag säger då det världen är innästlad i web 2.0…

* Röda korsets tidning Henry

** Plaza

*** DIK-forum

En pilot eller ett plan…jag menar EN plan

Jag skrev ju nyligen om hur svårt jag tycker det är att ta steget vidare och faktiskt försöka samla in empirisk material. Jag fastnar i en massa föreställningar om vad jag borde hitta för att kunna säga något vettigt och varje gång jag står inför att påbörja något förkastar jag det av olika skäl. Före sommaren skulle jag titta på en blogg som åtminstone ämnesmässigt ligger mig nära för att se om jag kunde plocka isär den i mindre bitar att jämföra med genre-begreppet. Bloggen är Information Research Blog och drivs av professor Tom Wilson. Jag fick genast problem med den eftersom de har egna lösningar för hur publiceringen fungerar. På sätt och vis är det en grupp-blogg, fler än Tom Wilson skriver inlägg även om han skriver de flesta. Det finns dock ingen kommentarfunktion vilket gör att när någon vill kommentera något måste denna person skriva en bloggpost om det tex:

Facebook (by Tom Wilson, posted at 9:22 AM)

replikeras med

RE: Facebook (by Mack Lundy, posted at 12:00 AM)

De kategorier som finns för varje post kallas här “Channels” och är inte synliga på själva blogginlägget. Det är först när man gör en sökning via den klickbara Channels-listan man kan se vilka poster som behandlar tex Knowledge Management.

Bloggen blev helt enkelt lite för rudimentär i sin uppbyggnad för att det skulle finnas något att säga om den. Planen som jag menar finns nu är en pilotstudie av en fysik-blogg. Jag kan inget om ämnet men den har fler attribut att fundera över än den förra. Här kan jag då tänka att jag borde förkasta den bloggen därför at jag inte vet något om fysik och dessutom kan jag fundera på etiska spörsmål som att jag kanske inte borde skriva vilken det är, men hur gör jag då om jag vill citera något? Det är hur enkelt som helst att klippa in en mening i google och få exakta träffar. Dessutom är bloggar farmgångsrika i att hamna högt i träfflistor. Antingen tänker jag för mycket eller så tänker jag för lite på det jag borde tänka på? Förvirring.

First Monday

En ny artikel att läsa i First Monday:

Mining the Blogosphere: Age, gender and the varieties of self–expression by Shlomo Argamon, Moshe Koppel, James W. Pennebaker, and Jonathan Schler
First Monday, volume 12, number 9 (September 2007)

Även om jag känner att tiden är knapp när det gäller att studera bloggar utan att någon annan hinner före så känns det åtminstone som att få studier än så länge är inriktade specifikt på forskarens användning av bloggen. Frågan är dock om en forskare som bloggare skiljer sig från en bloggare från någon annan kontext. Kanske är man mer bloggare än forskare när man har gjort valet att använda bloggen som kommunikationsform? Då kan det bli intressant med studier som den ovan som tittat på “if and how age and gender affect writing style and topic”.

Blogging practices vs scholarly communication practices

Jag har precis läst en artikel av Jan Schmidt från Bamberg University där han utformar ett ramverk för hur man kan studera “Blogging pracitices”. Artikeln (Blogging practices: An Analytical Framework) är publicerad i senaste numret av JCMC.

Jan Schmidt föreslår en generell modell för att studera bloggar och baserar den på sociolgisk strukturteori. För att testa modellen kombinerar han även med tidigare forskning om bloggar. Han lyfter fram tre strukturbärande element vilka är intressanta för mig i jämförelse med mina idéer om att utnyttja genre-teori. De strukturella delarna är “rules, relations and code”. Forskning om bloggar har gjorts med olika utgångspunkter och visar på hur vi egentligen inte kan tala om ett sätt att utnyttja bloggen lika lite som vi kan tala om ett vetenskapligt samhälle.

Schmidts tanke är att vi bör lyfta fram hur olika nivåer samverkar när vi agerar i ett socialt sammanhang dvs att individens agerande förhåller sig till sociala strukturer. Det är därför han inför begreppet blogging practices och definierar detta som “individual episodes in which a blogger uses specific software to attain specific communicative goals”.

->Regler

Schmidt hämtar två typer av regler från CMC nämligen lämplighetsregler (Adequacy rules) och tillvägagångsregler (procedural rules). Lämplighetsregler behandlar det som man förväntar sig uppnå/tillfredsställa genom att använda en viss typ av media. Hur detta kommer till uttryck beror på en rad faktorer och bloggen som media-format. Tillvägagångsreglerna delas i sin tur in i tre delar dvs regler om urval, publicering och nätverkande. Här handlar det om vad bloggaren gör för att uppnå sitt kommunikativa mål. Urval – att bloggaren måste avgöra vad han/hon ska läsa eller ej. Publicering – hur bloggaren agerar som författare och väljer vad man skriver och hur man presenterar det/designar det. Nätverkande – hur bloggaren skapar relationer såväl genom användningen av hyperlänkar som genom att etablera sociala kontakter. När jag läste detta av Schmidt funderade jag på kopplingen till hur underliggande regler för publiceringsförfarandet kan ha betydelse för hur man skapar förtroende.

->Relationer

Jag förstår inte riktigt skillnaden från regeln om nätverk under tillvägagångsregler eftersom nätverkstanken återkommer under strukturelementet relationer. Det är dock ett viktigt element som jag också har funderat mycket på. Särskilt med tanke på att jag inte vill sno in mig i resonemang särskilt om hur sammankopplad bloggosfären är i nätverkstermer. Jag tycker att Schmidts resonemang om Communities of practice i en lösare form därför är intressant. Han kopplar det samman med användningen av en särskild struktur och regler för användningen av bloggen på ett motsvarande sätt som jag har funderat kring forskares använding av bloggen som genre.

->Koden

Det är intressant att Schmidt lyfter fram koden som det tredje strukturelementet och kopplingen till bloggen som ett socio-tekniskt system. De senaste årens utveckling av mjukvara innebär att bloggaren måste ha ett förhållningssätt till informationsarkitekturen och detta skapar förutsättningar för olika typer av agerande.

Jan Schmidt avslutar med att koppla samman de olika strukturella delarna och deras ömsesidiga beroende av varandra för att ytteligare förstärka hur detta skall förstås som en analytisk modell. Jag funderar på om detta är användbart för mig. Först tänkte jag attans nu har någon hunnit före det jag vill göra och på ett stringent och tydligt sätt, men när jag funderade närmare kom jag på att det jag skrev som rubrik på mitt inlägg är poängen för mig. Jag är inte primärt ute efter blogging practices utan hur användningen av bloggar dvs bloggpraktiken influerar eller influeras av den vetenskapliga kommunikationspraktiken. Kanske är det en hårfin skillnad men min omedelbara tanke nu är att jag skulle vilja förstärka Schmidts ramverk med de idéer jag fått från genre-teorin. Kan jag kanske komma ett steg närmare en metod för min undersökning på detta vis?

Språk

Jag har skrivit om det förut och jag förstår inte varför jag envisas…dvs att försöka skriva på engelska innan jag har fått ett flöde på svenska…Jag har tänkt i en vecka på olika saker som jag vill skriva här. Varför det inte blir av? Därför att tröskeln blir för hög just nu när jag först ska tänka ut kreativa saker och sedan formulera det på ett vettigt sätt på ett annat språk. Så två saker jag har kommit fram till av denna anledning är:
1. Skriva på svenska så fort motståndet blir för stort
2. Anmäla mig till en kurs för forskarstuderande i “English Writing for research students” på högskolan i Kalmar till våren

Man kan ju tycka att detta inte skulle ta en vecka att fundera ut men bättre sent än aldrig.

Managing a material and how to choose

I know I have to do it. I have had this hanging over me for a long, long time. My intention to choose a material for an empirical study has been in my head for the last year and I’m still afraid of taking that step and dip my toe in the water. I have to try to organize my concerns in some way:

 1. I’m looking for blogs by researchers – who is a researcher, can e.g. I choose a blog by a PhD student?
 2. In what subject area or discipline should I start. I’ve got the advise to choose something that I’m familiar with not to have the problem of not being trusted to understand the culture I’m observing. On the other hand it can be very hard to not be too involved if it e.g. would be in my own discipline of library and information science. I’ve read a lot of blogs both Swedish/Nordic and others written by people interested in communication. Would that be a problem and construct to much of meta level if I should study their way of using the blog?
 3. Should I try to find a group of bloggers that somehow are connected to each other and within the same subject area? Is it important?
 4. Would it be good to choose Swedish or Nordic blogs or a bad idea? Maybe they’re to close and there will be a problem with anonymity?
 5. How will I go about when actually choosing a blog and handle the research ethics. Should I tell that I’m studying a certain blog or not?
 6. Can I use any of the blogs that I found last autumn when I tried to make a map of what Swedish research blogs there are, I found 52 blogs then listed here: http://del.icio.us/sakj/sv-blog
 7. Postgenomic is a very interesting service but how the blogs are chosen is very uncertain. By today there is 735 blogs in the search service: http://www.postgenomic.com/blogs.php
 8. 65 blog by researchers are found in Scienceblogs which is hosted by Seed Magazine: http://scienceblogs.com/ are they too influenced by the template to be useful?
 9. How should I handle people moving around on the web. One blog I where considering is now closed down http://climatesci.colorado.edu/, one has moved to Scienceblogs http://scienceblogs.com/aardvarchaeology/
 10. In the end of 2006 Nature published top 50 Science blogs: http://www.nature.com/news/2006/060703/multimedia/50_science_blogs.html they choose blogs from Technorati but how they identified the science blogs from others is not told
 11. Carnivals is another thing to study like this one about “This is a blog carnival that compiles posts written about the broad topic of “women in STEM,” (STEM=science, technology, engineering and mathematics)”: http://scienceblogs.com/thusspakezuska/2007/09/unleashing_scientiae.php
 12. Anonymous writings? Like this one http://sciencewoman.blogspot.com/
 13. Today someone mentioned to me the concept of “going native” and yes it is a bit troublesome that I haven’t my self been very active blogging…
 14. People tend to be technology geeks and interested in the blog phenomenon itself like http://pimm.wordpress.com/ see also point 2.
 15. Why do I tend to get stuck with blogs in Physics…I certainly not can be part of this discipline myself…:

To be continued…

new place and space

I moved to a new flat just recently and really love the new place. There is a lot of space and I can spend hours thinking about how to decorate it and make it cosy. Very recently the web site for my department moved and suddenly my blog was a bit homeless so now I decided to move in to a new blog environment. At the moment I feel that I like the new place and here is a lot of space to fill with my ideas. I think there is a possibility that also here I will be able to spend hours of thinking about the decoration and to make it cosy.