Month: October 2007

Förgänglighet

Sedan jag lade över min blogg på en ny server har jag inte riktigt haft tid att fixa till den så som jag tänkt. Jag vill fortfarande använda något annat tema för utseendet och lägga till mitt delicious-flöde tex. Dessutom har jag tyvärr inte lyckats importera allt mitt gamla från den förra plattformen. Det är väl tyvärr så det är. Webben är i ständig förändring och saker går förlorade på vägen. Det förgängliga på webben är något som jag ska försöka skriva om i samband med att en forskargrupp vid Lunds universitet kallad HEX (Humanistisk EXperimentgrupp) jobbar med det temat i ett gemensamt projekt.