Month: November 2008

Två händelser i Lund – om wiki och ABM

Två intressanta konferenser går av stapeln den närmaste tiden i Lund, dels är det Wikipedia Academy den 12-13 november:

http://www.lub.lu.se/wikipediaacademy.html

och sedan två veckor senare den nationella ABM-konferensen den 26-27 november:

http://www.abm-centrum.se/abmkonferens.asp

tyvärr är jag mitt i skrivande av en artikel och har svårt att klämma in några andra aktiviteter. Jag får förlita mig på mina kollegors rapporter t ex. Olle och Helena som även ska tala om EXAKT-projektet.

Forskarbloggar på andra sidan sundet

Idag fick jag ett tips om en blogg på andra sidan vattnet som skrivs av Bodil Christensen og er kommunikationsansvarig på Danmarks Biblioteksskole. Bloggen består av intervjuer av forskare som bloggar och Bodil frågar helt enkelt varför de använder bloggen som verktyg…dvs precis min utgångspunkt för avhandlingen. Det var roligt att få läsa dessa olika personers syn på bloggning och jag hoppas på att min intervjuer så småningom också ska ge en insyn i vad bloggen används till i samband med forskningskommunikation.

Bloggen heter helt enket hvorfor 🙂
http://blogs.db.dk/hvorfor/