Bibliotekarieutbildning och ABM-master

Sedan förra året har vi i Lund en vidareutveckling av den bibliotekarieutbildning (kallad BIVIL) som funnits på Lunds universitet sedan nästan 15 år. Det nya är att det är en masterutbildning som består av tre ämnen, dvs utöver biblioteks- och informationsvetenskap (B) även arkivvetenskap (A) och museologi (M), därav ABM-master 😉 . Under utbildningen läser man vissa kurser tillsammans över ämnesgränserna men flertalet är fördjupningar i det ämne man valt som inriktning. Jag tycker det är fantastiskt att det nu finns möjligheten att läsa en master i mitt favoritämne dels för att det därmed blir på avancerad nivå med samma starka kombination mellan teori och praktik som funnits förut, men också för att det blir mer internationellt gångbart.

Nu är andra året som det är möjligt att söka den nya utbildningen. Samma typ av ansökningsförfarande som hela tiden har använts för bibliotekarieprogrammet används nu för ABM-mastern. Det innebär att man skickar in ett “letter of intent” för att sedan intervjuas och cirka 40 studenter blir antagna i slutändan.

Dessutom passar den nya utbildningen väl in med högskoleverkets rapport om vilken kompetens som behövs för framtida bibliotekarier!

Advertisements

One comment

  1. Det later jatte bra med den kombinationen av studier. Jag har just tankt mig att efter PhDn lasa lite museologi och mojligen arkiv studier.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s