Month: March 2011

att arkivera bilder

I lördags var jag på ett seminarium som anordnades i samband med Fotografi i fokus. Det handlade på olika sätt om fotografier i våra kulturarvsinstitutioner och särskilt intressant tycker jag att diskussionen om digitalisering var. Anna Dahlgren från Nordiska museet talade om i sin presentation om hur “the material turn” i forskningen har betydelse för hur man ska tänka kring digitalisering. Foto är inte bara en bild med ett innehåll som visas fram utan baksidan, kontexten och de materiella aspekterna kan vara minst lika viktiga. Hur har bilden brukats? Vem har använt den? Var finns den? Det har också skett saker med tillkomsten av digitala bilder från att det är ett analogt foto som digitaliserades till att vi har digitalt födda foto till hur foto idag också distribueras och sprids. Det har funnits en uppdelning i det analoga och det digitala men idag läggs egentligen inte så stor vikt vid det. Snarare måste man fundera på det materiella även för de digital födda fotografierna. Anna tog sedan upp exempel på hur beskrivningar av samma foto i olika samlingar kan se ut. Ett foto med en kvinna i klänning och en fotogenlampa bredvid sig var beskriven på ett sätt i Moderna Museets samling och ett annat på Nordiska museet. På Moderna var fotografen nämnd men inte på Nordiska, på Nordiska stod det om klänningen (det var en modebild) men inte på Moderna. Det är ett väldigt tydligt exempel på hur kontextens spelar en roll för vad vi väljer att beskriva och vilken betydelse vi ger till vad som ska beskrivas. Plötsligt höjs det en röst i publiken som lägger till att ingen av beskrivningarna innehåller namnet på modellen som sägs vara Heidi Göransson en känd modell från tiden då fotot var taget. Detta tillägg är också en intressant illustration nämligen hur kännedom om ett särskilt material kan ha betydelse. Anna tog upp det som en särskild poäng och hur användningen av arkiv underlättas tack vare alla kunniga arkivarier och intendenter som kan bidra med mer kunskap än det som syns i beskrivningarna. Hon lyfte också fram vikten av en dialog mellan forskare och ABM-sektorn för hur man ska arbeta med digitalisering och digitalt bevarande framöver för att hitta olika strategier framåt.

En annan aspekt på digitala bilder kom fram i Kajsa Hartigs presentation. Hon pekade på hur större institutioner tillgängliggjort bildmaterial digitalt de senaste 5 åren, bland de första var The Tibet Album från British Museum 2006, Library of Congress började lägga ut bilder på Flickr 2008, ett samarbete mellan Life och Google resulterade i Lifes arkiv på nätet, på Wikimedia Commons har tyska Bundesarchiv lagt ut 80 000 bilder. Kunskapsproduktion kan därmed ske genom en annan typ av tillgängliggörande av bilder och annoteringen av dem. Vem blir användarna i detta och hur kan användarna själva bidra tillbaka när de kan hitta bilderna på webben. I Australien har Powerhouse Museum använt Instagram för att allmänheten ska kunna bidra med sina bilder. Tillgängliggörandet öppnar upp för nya sätt att interagera med bilderna och möjligen andra användare. Men på vilket sätt ska ABM-institutionerna bidra i detta och samla, förvalta och förmedla bilder? Kajsa frågade vad är det vi ska samla in, hur bevarar vi kontexten och hur kan vi förmedla mer än bara motivet? Just med tanke på det materiella som Anna tog upp som viktiga aspekter för forskningen är det viktigt att tänka på detta.

Det är alltså många frågor som man måste ställa när man talar om digitalisering och digitalt bevarande men det är ju också det som gör det så intressant!