ABM-master

Ny blogg för ABM-mastern i Lund

Äntligen har vår blogg för masterutbildningen i ABM (arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap och museologi) gått live. Den heter Otlet och varför vi valde det namnet kanske ni kan förstå om ni läser om denna intressanta person på bloggen. Bloggen kommer innehålla både nyheter från utbildningen men också om ABM-relaterade saker och vad som händer i biblioteks- arkiv- och museivärlden. Förhoppningsvis kommer den att vara intressant såväl för de som funderar på att läsa utbildningen i Lund, de som redan är studenter här och de som är verksamma inom de olika yrkeskategorierna som vi utbildar till.

Kolla in Otlet på:

http://www.abm.kult.lu.se/

Bibliotekarieutbildning och ABM-master

Sedan förra året har vi i Lund en vidareutveckling av den bibliotekarieutbildning (kallad BIVIL) som funnits på Lunds universitet sedan nästan 15 år. Det nya är att det är en masterutbildning som består av tre ämnen, dvs utöver biblioteks- och informationsvetenskap (B) även arkivvetenskap (A) och museologi (M), därav ABM-master 😉 . Under utbildningen läser man vissa kurser tillsammans över ämnesgränserna men flertalet är fördjupningar i det ämne man valt som inriktning. Jag tycker det är fantastiskt att det nu finns möjligheten att läsa en master i mitt favoritämne dels för att det därmed blir på avancerad nivå med samma starka kombination mellan teori och praktik som funnits förut, men också för att det blir mer internationellt gångbart.

Nu är andra året som det är möjligt att söka den nya utbildningen. Samma typ av ansökningsförfarande som hela tiden har använts för bibliotekarieprogrammet används nu för ABM-mastern. Det innebär att man skickar in ett “letter of intent” för att sedan intervjuas och cirka 40 studenter blir antagna i slutändan.

Dessutom passar den nya utbildningen väl in med högskoleverkets rapport om vilken kompetens som behövs för framtida bibliotekarier!

Bibliotekarier ett framtidsyrke enligt HSV-rapport

Läste till min glädje om HSVs nya rapport på DN idag och ser att de ändrat prognosen för bibliotekarier. Rapporten publiceras idag så jag har inte kunnat läsa den själv men enligt DN:

“Av de yrkesverksamma bibliotekarierna är en hög andel 60 år eller äldre. När de går i pension under de närmaste åren ökar rekryteringsbehovet kraftigt. Tillgången på nyexaminerade bibliotekarier beräknas vara mindre än rekryteringsbehovet på arbetsmarknaden under de närmaste åren. Eftersom antalet nybörjare och examinerade har minskat så har framtidsutsikterna på arbetsmarknaden för bibliotekarier förbättrats.” http://www.dn.se/nyheter/sverige/ljus-framtid-for-bibliotekarier-1.813362

Det skulle vara intressant att det stod något även om vilka kompetenser som är relevanta. Får se om jag hinner titta i rapporten senare idag.

[uppdatering 2009-03-10]

Nu kan man läsa mer om HSVs rapport och kopplingen till ABM-mastern på institutionen för Kulturvetenskapers webbplats.

Digitala tjänster

Jag tycker det är spännande med den nya mastern i Borås som drar igång till hösten. Den är inriktad på digitala tjänster och är en möjlig fördjupning för dem som redan arbetar med digitala tjänster som bibliotekarier och kanske har en tidigare magisterexamen. Nu har de dessutom startat en blogg där de inte bara beskriver mastern utan även reflekterar över digitala tjänster och dess användningsområden i forskning och praktik.

Idag skriver Helena i deras blogg om möjliga karriärvägar. Något som jag också tangerat i tidigare blogginlägg.

Invigning av institutionen för Kulturvetenskaper den 13 mars

Ja det är fredagen den 13:e som den nya institutionen ska invigas. Tyvärr kommer jag inte vara där, fast att vara i Amsterdam är ju inte så pjåkigt heller. Det kan säkert bli en trevlig, intressant, spännande och rolig eftermiddag dock:
http://www.kultur.lu.se/o.o.i.s?id=10081&list_mode=id&calendar_id=4148

Institutionen är ny sedan årsskiftet och innehåller den perfekta sammansättningen:

Biblioteks- och informationsvetenskap

Arkivvetenskap

Bokhistoria

Etnologi

Idé och lärdomshistoria

Intermediala studier

Konsthistoria och visuella studier

Musikvetenskap

Museologi

http://www.kultur.lu.se/

Bibliotekarieutbildning och jobb

Jag måste bara skriva ett inlägg till om bibliotekarier och jobb med tanke på högskoleverkets rapport. I dagens Sydsvenskan kan man läsa om Christian som gick bibliotekarieutbildningen i Lund och nu leder Malmös stora event Malmöfestivalen. Man kan med andra ord använda en bibliotekarie-examen i många sammanhang. Läs tex aluminporträtten om Ludvig, som också har en blogg, och om Karin. De har alla gått BIVIL som är magisterprogrammet i biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds universitet som även jag gick en gång i tiden (hjälp det är 10 år sedan jag kom ut som nybakad bibliotekarie). I höst vidareutvecklar vi utbildningen till att bli en master med inriktning även på arkivvetenskap och museologi. Synergieffekterna som uppstår mellan dessa tre ämnen är väldigt spännande och intressanta. Man måste läsa en kandidatexamen i ett annat ämne först och därmed blir det än tydligare än förut att tidigare ämnesstudier blir en viktig pusselbit i den slutliga examen. Man kan ju hoppas på att det också blir synligare för presumtiva arbetsgivare att det är en gedigen utbildning som skapar många möjligheter utöver de man närmast associerar med bibliotekarieprofessionen.

Bibliotekarier och arbetsmarknaden

Javisst är det tråkigt att läsa om Högskoleverkets rapport att det kommer att finnas ett överskott av bibliotekarier i framtiden…men tänk vad bra vi är. Jag tror att vi kommer att behövas! En bibliotekarie kan jobba med så mycket mer än på bibliotek. Imorgon kommer en BIVILare och talar på humanistkårens arbetsmarknadsdagar om att vara bibliotekarie i en annan miljö än den som många kanske först associerar med yrket. Karin jobbar som interaktionsdesigner på en webbyrå. Med den nya ABM-mastern som vi sätter igång i höst kommer utbildningen bli ännu bättre med t.ex. en särskild kurs i projektledning. Humanister får dessutom visst jobb efter examen visar en nyligen genomförd undersökning vid Lunds universitet, läs om det i LUM på sidan 21 och gå sedan och kolla in hela spektrat av humanisters möjligheter i programmet för IKM-dagen.