bibliotek

Ny blogg för ABM-mastern i Lund

Äntligen har vår blogg för masterutbildningen i ABM (arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap och museologi) gått live. Den heter Otlet och varför vi valde det namnet kanske ni kan förstå om ni läser om denna intressanta person på bloggen. Bloggen kommer innehålla både nyheter från utbildningen men också om ABM-relaterade saker och vad som händer i biblioteks- arkiv- och museivärlden. Förhoppningsvis kommer den att vara intressant såväl för de som funderar på att läsa utbildningen i Lund, de som redan är studenter här och de som är verksamma inom de olika yrkeskategorierna som vi utbildar till.

Kolla in Otlet på:

http://www.abm.kult.lu.se/

Advertisements

Bibliotekarier ett framtidsyrke enligt HSV-rapport

Läste till min glädje om HSVs nya rapport på DN idag och ser att de ändrat prognosen för bibliotekarier. Rapporten publiceras idag så jag har inte kunnat läsa den själv men enligt DN:

“Av de yrkesverksamma bibliotekarierna är en hög andel 60 år eller äldre. När de går i pension under de närmaste åren ökar rekryteringsbehovet kraftigt. Tillgången på nyexaminerade bibliotekarier beräknas vara mindre än rekryteringsbehovet på arbetsmarknaden under de närmaste åren. Eftersom antalet nybörjare och examinerade har minskat så har framtidsutsikterna på arbetsmarknaden för bibliotekarier förbättrats.” http://www.dn.se/nyheter/sverige/ljus-framtid-for-bibliotekarier-1.813362

Det skulle vara intressant att det stod något även om vilka kompetenser som är relevanta. Får se om jag hinner titta i rapporten senare idag.

[uppdatering 2009-03-10]

Nu kan man läsa mer om HSVs rapport och kopplingen till ABM-mastern på institutionen för Kulturvetenskapers webbplats.

Älska bibliotek del 2…

I web-magasinet Slate finns en bildserie med bibliotek och en diskussion om “What sort of public library does the “digital world” of Google, Wikipedia, and Kindle require?”. En uppföljande diskussion pågår i Slashdot med huvudsaklig inriktning på om vi verkligen behöver biblioteket som byggnad längre och om sannolikheten i spådomen att biblioteken dör ut 2019 som det framställs i Exstinction timeline (framtagen av ett trendanalysföretag). Att biblioteken skulle försvinna om drygt 10 år ser jag som en väl dystopisk framtidsanalys. Jag fortsätter att älska bibliotek!

Uppdatering: I svenska bloggen Biblioteksrelaterat har skribenterna också uppmärksammat Library R.I.P.

Bibliotekarier och arbetsmarknaden

Javisst är det tråkigt att läsa om Högskoleverkets rapport att det kommer att finnas ett överskott av bibliotekarier i framtiden…men tänk vad bra vi är. Jag tror att vi kommer att behövas! En bibliotekarie kan jobba med så mycket mer än på bibliotek. Imorgon kommer en BIVILare och talar på humanistkårens arbetsmarknadsdagar om att vara bibliotekarie i en annan miljö än den som många kanske först associerar med yrket. Karin jobbar som interaktionsdesigner på en webbyrå. Med den nya ABM-mastern som vi sätter igång i höst kommer utbildningen bli ännu bättre med t.ex. en särskild kurs i projektledning. Humanister får dessutom visst jobb efter examen visar en nyligen genomförd undersökning vid Lunds universitet, läs om det i LUM på sidan 21 och gå sedan och kolla in hela spektrat av humanisters möjligheter i programmet för IKM-dagen.

Älska bibliotek

Jag hittade den här sidan häromdagen och har haft den liggande nu utan att veta vad jag ska göra med den. Den innehåller en lång rad bilder av bibliotek från världen över och det är bara något som tilltalar mig med dessa sakrala salar:

Librophiliac Love Letter: A Compendium of Beautiful Libraries

Det passar ganska bra i dessa tider när Biblioteksföreningen öser ut mängder av Library lovers prylar för att stärka bibliotekens ställning i svensk inrikespolitik:

http://www.librarylovers.se/