tips

Unconference

Quite recently I stumbled upon the concept of unconference which is kind of a triggering idea. It is a way of meeting people which share the same interest that you do, but not in the traditional organised way of a conference but more chaotic and doing/creating something together. There is no spectators on a unconference, you have to participate and be active otherwise the whole idea fails. Some examples that have come in my way of this nice kind of sharing knowledge is:

Geek Girl Meetup – yesterday in Stockholm. I wish I could have been there it sure looked fun.

Bibcamp – a lot of librarians meet in Göteborg later this spring to discuss e-publishing and web stuff.

Reboot – about digital technology and change in Copenhagen each year, which in 2009 will be in late June.

Digital humanities

What is humanities computing, digital humanities, humanistic informatics…some very different answers can be found from the participants in Life of the Digital Humanities project.

Today it is Day in the Life of the Digital Humanities (Day of DH) and maybe the reports from todays work will tell some of the story of “Just what do computing humanists really do?”.

Until I can read more about the outcome of Day of DH it can be interesting to read about cyberinfrastructures in the humanities. Patrik at HumLab has put together a reading list to dig deeper into cyberinfrastructures/e-science for the humanities.

Digitala tjänster

Jag tycker det är spännande med den nya mastern i Borås som drar igång till hösten. Den är inriktad på digitala tjänster och är en möjlig fördjupning för dem som redan arbetar med digitala tjänster som bibliotekarier och kanske har en tidigare magisterexamen. Nu har de dessutom startat en blogg där de inte bara beskriver mastern utan även reflekterar över digitala tjänster och dess användningsområden i forskning och praktik.

Idag skriver Helena i deras blogg om möjliga karriärvägar. Något som jag också tangerat i tidigare blogginlägg.

Signtific

I don´t really know how to use it, but still I find the idea of Signtific intriguing, a kind of collaboratory to forecast future?

They say that:
“Signtific is a community website for sharing, exploring, creating and discussing signals and forecasts related to disruptive trends in science and technology.”

http://www.signtific.org/

Invigning av institutionen för Kulturvetenskaper den 13 mars

Ja det är fredagen den 13:e som den nya institutionen ska invigas. Tyvärr kommer jag inte vara där, fast att vara i Amsterdam är ju inte så pjåkigt heller. Det kan säkert bli en trevlig, intressant, spännande och rolig eftermiddag dock:
http://www.kultur.lu.se/o.o.i.s?id=10081&list_mode=id&calendar_id=4148

Institutionen är ny sedan årsskiftet och innehåller den perfekta sammansättningen:

Biblioteks- och informationsvetenskap

Arkivvetenskap

Bokhistoria

Etnologi

Idé och lärdomshistoria

Intermediala studier

Konsthistoria och visuella studier

Musikvetenskap

Museologi

http://www.kultur.lu.se/

Två händelser i Lund – om wiki och ABM

Två intressanta konferenser går av stapeln den närmaste tiden i Lund, dels är det Wikipedia Academy den 12-13 november:

http://www.lub.lu.se/wikipediaacademy.html

och sedan två veckor senare den nationella ABM-konferensen den 26-27 november:

http://www.abm-centrum.se/abmkonferens.asp

tyvärr är jag mitt i skrivande av en artikel och har svårt att klämma in några andra aktiviteter. Jag får förlita mig på mina kollegors rapporter t ex. Olle och Helena som även ska tala om EXAKT-projektet.