Month: March 2008

Älska bibliotek del 2…

I web-magasinet Slate finns en bildserie med bibliotek och en diskussion om “What sort of public library does the “digital world” of Google, Wikipedia, and Kindle require?”. En uppföljande diskussion pågår i Slashdot med huvudsaklig inriktning på om vi verkligen behöver biblioteket som byggnad längre och om sannolikheten i spådomen att biblioteken dör ut 2019 som det framställs i Exstinction timeline (framtagen av ett trendanalysföretag). Att biblioteken skulle försvinna om drygt 10 år ser jag som en väl dystopisk framtidsanalys. Jag fortsätter att älska bibliotek!

Uppdatering: I svenska bloggen Biblioteksrelaterat har skribenterna också uppmärksammat Library R.I.P.

Bibliotekarieutbildning och jobb

Jag måste bara skriva ett inlägg till om bibliotekarier och jobb med tanke på högskoleverkets rapport. I dagens Sydsvenskan kan man läsa om Christian som gick bibliotekarieutbildningen i Lund och nu leder Malmös stora event Malmöfestivalen. Man kan med andra ord använda en bibliotekarie-examen i många sammanhang. Läs tex aluminporträtten om Ludvig, som också har en blogg, och om Karin. De har alla gått BIVIL som är magisterprogrammet i biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds universitet som även jag gick en gång i tiden (hjälp det är 10 år sedan jag kom ut som nybakad bibliotekarie). I höst vidareutvecklar vi utbildningen till att bli en master med inriktning även på arkivvetenskap och museologi. Synergieffekterna som uppstår mellan dessa tre ämnen är väldigt spännande och intressanta. Man måste läsa en kandidatexamen i ett annat ämne först och därmed blir det än tydligare än förut att tidigare ämnesstudier blir en viktig pusselbit i den slutliga examen. Man kan ju hoppas på att det också blir synligare för presumtiva arbetsgivare att det är en gedigen utbildning som skapar många möjligheter utöver de man närmast associerar med bibliotekarieprofessionen.

Bibliotekarier och arbetsmarknaden

Javisst är det tråkigt att läsa om Högskoleverkets rapport att det kommer att finnas ett överskott av bibliotekarier i framtiden…men tänk vad bra vi är. Jag tror att vi kommer att behövas! En bibliotekarie kan jobba med så mycket mer än på bibliotek. Imorgon kommer en BIVILare och talar på humanistkårens arbetsmarknadsdagar om att vara bibliotekarie i en annan miljö än den som många kanske först associerar med yrket. Karin jobbar som interaktionsdesigner på en webbyrå. Med den nya ABM-mastern som vi sätter igång i höst kommer utbildningen bli ännu bättre med t.ex. en särskild kurs i projektledning. Humanister får dessutom visst jobb efter examen visar en nyligen genomförd undersökning vid Lunds universitet, läs om det i LUM på sidan 21 och gå sedan och kolla in hela spektrat av humanisters möjligheter i programmet för IKM-dagen.

PCST – konferens om att kommunicera vetenskap

Min handledare Gustav har fått med en session om “The public engagment of science and web 2.0” på PCST. Malin Sandströms titel på hennes bidrag i sessionen ser lovande ut “Beyond the “cool stuff”: science blogging as a democratic tool”. Konferensen om vetenskaplig kommunikation och interaktion med allmänheten verkar spännande överhuvudtaget. Jag blir verkligen sugen på att delta när jag läser det preliminära programmet och ångrar lite att jag inte avsatte tid att skriva ansökan när deras call for proposals var ute. HEX kommer också vara representerade genom Max Liljefors i sessionen om “Visual science: mediating knowledge through images”. Visserligen går konferensen av stapeln i slutet av juli när man kanske hellre vill ligga på en badstrand än diskutera forskning men å andra sidan är konferensen i Malmö så kanske kan man få till det iallafall 🙂